پست های نوشته شده توسط : IT Dota Manager

سریع رخ داد. این آپدیت فقط برای جعبه Immortal و cursor pack بود که به دارندگان کتاب اینترنشنال تا یک ساعت و شاید بیشتر تعلق میگیرد , برای دریافت جعبه های بیشتر میتوانید سطح کتاب خود …

اخبار کوتاه

حجم آپدیت Rebon مشخص شد ( 7 گیگابایت) البته این آپدیت به صورت رسمی منتشر نشده و نسخه بتا(Beta) هست و نیازی هم به دانلود تا ارائه نسخه اصلی نیست.